Skip to content

MEIDÄN SEURA

Taekwon-Do aloitettiin Torniossa syksyllä 1992 ja Taekwon-Do Tornio ry rekisteröitiin muutama vuosi myöhemmin, vuonna 1998. Harrastajia seurassamme on noin seitsemänkymmentä, joista reilu puolet on juniori-ikäisiä. Harrastuksen voi meillä aloittaa 5-vuotiaana ja yläikärajaa ei ole. Toimintamme pyörii vapaaehtoisvoimin ja harjoitussalimme, Kamppailu- ja kiipeilykeskuksen, ylläpidosta vastaavat oman seuramme lisäksi Tornion jujutsuseura ja Tornion kiipeilyseura.

Seuran toiminta-ajatus

Seuramme toiminta-ajatuksena on opettaa kamppailulajia nimeltä Taekwon-Do. Kamppailulajin fyysisen harrastamisen rinnalla toimii vahvasti myös henkinen harrastaminen. Taekwon-Doon kuuluu olennaisena osana DO, eli tie, jota kulkemalla harrastajasta tulee sekä fyysisesti että henkisesti vahvempi.

Seuramme toimii vahvasti kasvatuskumppanina kodin ja koulun kanssa lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä osaltaan tukemalla ja kannattelemalla. Koemme olevamme tärkeä linkki lasten ja nuorten kokonaisvaltaisessa kasvussa kohti aikuisuutta ja haluamme osaltamme olla mukana auttamassa lasten ja nuorten kasvun tukemisessa. 

Aikuisille seuramme tarjoaa vahvan yhteisön, jossa jokainen saa toimia omana itsenään, omista vahvuuksista ja lähtökohdista käsin. Aikuisharrastajalla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä seuratoimintaamme entistä paremmin harrastajia palvelevaksi ja antaa vahvuuksiensa loistaa niin hallinnollisissa kuin perusharrastamiseenkin liittyvissä asioissa.

Seuran arvot

Seuran arvot pohjaavat vahvasti Taekwon-Don pääperiaatteisiin:

KOHTELIAISUUS

REHELLISYYS

UUTTERUUS

ITSEHILLINTÄ

LANNISTUMATON HENKI

Muita toimintaa ohjaavia arvoja

RAKKAUS

lajiin, yhteisöön, urheiluun ja liikuntaan. Näkyy harjoituksissa innostuksena, ilona, kiitollisuutena ja nöyryytenä. 

YHTEISÖLLISYYS

tunne siitä, että on tärkeä osa lajiyhteisöä, niin seuratasolla kuin valtakunnallisellakin tasolla. Tärkeä osa suomalaista urheilua ja liikuntaa. 

ILO

liikkumisen ilo ja riemu jokaisessa harjoituksessa sekä hyvän olon tunne ja turvallisuus.

LAATU

Koulutetut ohjaajat. Turvalliset, monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset harjoitukset. Toimiva harjoitussali ja kattava välineistö mahdollistavat monipuolisen ja turvallisen harjoittelun. 

YHDENVERTAISUUS

Syrjintään ja häirintään suhtaudumme seurassamme, ja Kamppailu- ja kiipeilykeskuksella, äärimmäisen vakavasti. Seura on sitoutunut noudattamaan Suomen ITF Taekwon-Do ry:n yhdenvertaisuussuunnitelmaa: www.taekwon-do.fi/yhdenvertaisuus.

Seuran visio

Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva seura, jossa jokaisella yhteisön jäsenellä olisi hyvä olla, kokonaisvaltaisesti. 

Kokonaisvaltaisesti hyvinvoivassa seurassa seuran ihmiset kokevat tulevansa kuulluksi ja nähdyksi, tuntevat olevansa turvallisessa ja avoimessa yhteisössä sekä uskovat yhteisöön, sen ihmisiin ja yhteisiin tavoitteisiin. Kokonaisvaltaisesti hyvinvoivassa seurassa seuran ihmiset uskaltavat tuoda ideoitaan julki, kantavat vastuun omasta ja myös yhteisön hyvinvoinnista, ovat vahvasti mukana rakentamassa avointa, kannustavaa ja iloista seurakulttuuria sekä ovat valmiita kehittämään itseään ja kehittymään ihmisenä ja näin ollen ovat omalta osaltaan mukana rakentamassa rauhallisempaa maailmaa.